Bồ Đào Nha - Anh - décima

cách phát âm
n. tithe, tenth part

Tây Ban Nha - Anh - décima

cách phát âm
[décima (f)] n. tenth

Tây Ban Nha - Đức - décima

cách phát âm
n. dezime
num. zehntel


dictionary extension
© dictionarist.com