go trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. ruch, życie, aktywność, energia, animusz, przedsięwzięcie, próba, kłopot
v. ujść, ubyć, chodzić, machać, pójść, obrócić się, iść, jeździć, pojechać, odwiedzać, polecieć, ciągnąć się, prowadzić dokądś, pracować, mijać, ustąpić, znikać, sięgać, odnieść się, stać się, zabierać się do, wleźć, wchodzić, zmieścić się, okrążać, obchodzić się, obyć się, zakładać się, uchodzić, ubywać, machnąć, odwiedzić, minąć, zniknąć
v. sięgnąć, stawać się, włazić, wejść, okrążyć, obywać się

go trong Tiếng Anh

pron. him

Ví dụ câu

Kilka lat później pamiętałam jego słowa, ale nie pocieszały mnie one.
A few years later I would remember his words, but they would give me no comfort.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mogę dodać, że w tym długim życiu pobierał on swoje wysokie pensje.
A long life, I might add, in which to collect their good pensions.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Znowu rolą mężczyzny jest udowodnić, że może dać kobiecie wszystko, czego ona potrzebuje.
Again, the role of the male is to prove that he can give the woman everything she needs.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A on… nie powiedział mi słowa! Powiedział, że chce, aby było dla mnie niespodzianką, że on powie mi tylko nazwę imprezy.
And he…didn’t tell me a word! He said that it wanted it to be a surprise for me, that he will only give me the name of the party.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I inaczej niż jego przyjaciele woli spędzać swój czas w kuchni.
And unlike his friends, he prefers to spend his time in the kitchen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A w aptekach... ogólnie... oni tylko sprzedają leki!
And, in the pharmacies… in general… they only sell medicines!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Stojąc z tyłu zobaczyłem zarówno mężczyzn jak i kobiety startujące za nim: wielu miało odstrzałowe przebrania, niektórzy mieli założone ubranie ochronne.
As I stood at the back, I saw both men and women running after it: many were in fancy dress, some had protective clothing on.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ale są one również sławne na swój sposób.
But they are also famous in their own way.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Kleopatra dobrze rozumiała potrzeby swojego ludu. Obdarowała Cezara znacznymi sumami pieniędzy w zamian za jego pomoc.
Cleopatra understood well the needs of her people. She had gifted Caesar with significant funds for his support.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Oczy ciekawskich patrzyły, gdy żegnałam się z Tytusem i machałam mu, aż zniknął za rogiem.
Curious eyes watched as I said good-bye to Titus and waved as he disappeared around the corner.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com