jar ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. słój, słoik, dysharmonia, niezgoda, kłótnia, zgrzyt, wibracja, wstrząs
v. zgrzytać, szarpać, fałszywie brzmieć, drażnić, gryźć się, zgodzić się: nie zgadzać się, zgrzytnąć

jar ở Tiếng Ba Lan

n. canyon, ravine

Ví dụ câu

Anne and I sat and decided to order, first, a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne i ja usiadłyśmy i zdecydowałyśmy się zamówić, najpierw kilka słoików “sangria”, napoju, który polecili nam ludzie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When I tried to move the desk, one of its legs made a jarring sound as it scraped across the floor.
Kiedy próbowałem przesunąć biurko, jedna z jego nóg zgrzytnęła ocierając się o ziemię.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can't open this jar.
Nie mogę otworzyć tego słoika.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Fill the jars with water.
Napełnij słoje wodą.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wanted some salt, but there was none in the jar.
Potrzebowałem trochę soli, ale w słoju nie było nic.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If the industry wants uniform cucumbers in uniform jars of uniform weight, that is up to the industry and not the European Union or the European Parliament.
Jeżeli przemysł domaga się jednakowych ogórków w jednakowych słoikach o jednakowej wadze, to jest to zadaniem przemysłu, a nie Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is well known that he has constantly called for wage moderation in a country in which low wages abound and which has jarring social inequalities.
Wiemy, że nieustannie wzywał on do umiarkowanej polityki płacowej w kraju, w którym wiele osób otrzymuje niskie wynagrodzenie i w którym występują rażące nierówności społeczne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But the Russian bear still has a sore head and I advise the Commission to carry to Nizhny Novgorod not only a jar of honey but also a large net.
Lecz rosyjski niedźwiedź wciąż jest rozdrażniony i radzę Komisji, aby do Niżnego Nowogrodu zabrała ze sobą nie tylko słój miodu, ale też wielką sieć.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. bump: jolt, bounce, impact, jerk, shudder, thump, agitation
2. container: vessel, urn, pot, receptacle, canister, carafe
3. bump: jolt, jounce, jerk, bounce, agitate, slam, vibrate
4. disconcert: embarrass, shock, distress, trouble, upset, disturb, shake up© dictionarist.com