substrat trong Tiếng Anh

n. substratum

Ví dụ câu

Tak więc, Panie Komisarzu, po pierwsze, potrzebne są bardziej wiarygodne dane na temat wpływu emisji CO2 na klimat, to jest gazu, który jest przecież niezbędnym substratem dla fotosyntezy.
First of all, Commissioner, more credible data is required on the influence of CO2 emissions on the climate. CO2 is the necessary substratum for photosynthesis.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Produkcja biogazu z substratów rolniczych zwiększyła się ponad dwa razy w okresie od 2004 do 2006 r.
The production of biogas from agricultural feedstocks has more than doubled in the period from 2004 to 2006.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com