Tây Ban Nha - Anh - datilera

cách phát âm
n. date palm, palm tree bearing dates

Tây Ban Nha - Đức - datilera

cách phát âm
n. dattelpalme

Tây Ban Nha - Nga - datilera

cách phát âm
n. пальма: финиковая пальма

Tây Ban Nha - Hàn - datilera

cách phát âm
n. 대추야자의 열매


© dictionarist.com