Anh - Việt - description

cách phát âm
n. miêu tả, thuật lại, diện mạo, sự chọn lựa, sự vẻ, loại người

Anh - Anh - description

cách phát âm
n. descriptive statement, word picture, depiction; type
n. description, demonstration, portrayal, depiction; painting, picture

Anh - Pháp - description

cách phát âm
n. description, signalement

Anh - Đức - description

cách phát âm
n. Beschreibung

Anh - Hindi - description

cách phát âm
n. बयान, वर्णन, निदेर्श, चित्रण, दिखाना, उल्लेख, तारीफ़, कैफ़ियात, निरूपण, विवरण, विवरणी, क़िस्म, प्रकार, ढंग

Anh - Indonesia - description

cách phát âm
n. gambaran, deskripsi, lukisan

Anh - Tiếng Ý - description

cách phát âm
s. descrizione, rappresentazione; connotati; genere, tipo, specie

Anh - Ba Lan - description

cách phát âm
n. opis, gatunek, opisanie, opracowanie, rysopis

Anh - Bồ Đào Nha - description

cách phát âm
s. descrição

Anh - Rumani - description

cách phát âm
n. descriere, prezentare, înfăţişare, fel, categorie, teapă, soi {fam.}

Anh - Nga - description

cách phát âm
с. описание, изображение, вид, род, сорт, вычерчивание

Anh - Tây Ban Nha - description

cách phát âm
s. descripción, cuadro, narración, reseña, señas personales

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - description

cách phát âm
i. tanım, tarif, tasvir, tanımlama; betimleme; çeşit

Anh - Ukraina - description

cách phát âm
n. опис, змалювання, зображення, вид, креслення, окреслення, малювання

Pháp - Anh - description

cách phát âm
(f) n. description, demonstration, portrayal, depiction; painting, picture

Anh - Hà Lan - description

cách phát âm
zn. beschrijving

Anh - Hy Lạp - description

cách phát âm
ουσ. περιγραφή, τύπος

Pháp - Đức - description

cách phát âm
n. beschreibung, schilderung, umschreibung, charakterisierung

Pháp - Tiếng Ý - description

cách phát âm
1. (esprit) quadro (m); ritratto (m); descrizione (f)
2. (rapport) resoconto (m); rapporto (m); relazione (f)
3. (portrait) descrizione (f); ritratto (m)

Pháp - Bồ Đào Nha - description

cách phát âm
1. (esprit) quadro (m); imagem (f)
2. (rapport) informe (m); relatório (m); relato (m); descrição (f)
3. (portrait) descrição (f); retrato (m); representação (f)

Pháp - Nga - description

cách phát âm
n. описание (f), изображение (f), портрет (f)

Pháp - Tây Ban Nha - description

cách phát âm
1. (esprit) imagen (f); descripción (f)
2. (rapport) informe (m); relato (m)
3. (portrait) descripción (f); retrato (m); representación (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - description

cách phát âm
[la] betimleme, tasvir

Pháp - Hà Lan - description

cách phát âm
1. (esprit) beeld (n)
2. (rapport) verslag (n); beschrijving (f); relaas (n); uiteenzetting (f); weergave (m/f)
3. (portrait) beschrijving (f); afschildering (f); voorstelling (f)

Anh - Ả Rập - description

cách phát âm
‏وصف، تفصيل، نعت، تصوير، رسم، نوع، ضرب‏

Anh - Trung - description

cách phát âm
(名) 描写; 形容; 叙述; 说明书

Anh - Trung - description

cách phát âm
(名) 描寫; 形容; 敘述; 說明書

Anh - Nhật - description

cách phát âm
(名) 記述; 人相書き; 種類; 描写

Anh - Hàn - description

cách phát âm
명. 기술, 서술, 서술적 묘사; 종류


© dictionarist.com