Bồ Đào Nha - Anh - desembocadura

cách phát âm
(f) n. debouchment; lade, load; outfall

Tây Ban Nha - Anh - desembocadura

cách phát âm
n. outfall, estuary, mouth of a river; orifice; outlet

Bồ Đào Nha - Pháp - desembocadura

cách phát âm
(geologia) embouchure (f)

Tây Ban Nha - Pháp - desembocadura

cách phát âm
(geología) embouchure (f)

Tây Ban Nha - Đức - desembocadura

cách phát âm
n. einmündung, mündung, auslauf, ende

Tây Ban Nha - Nga - desembocadura

cách phát âm
n. устье, конец

Tây Ban Nha - Hàn - desembocadura

cách phát âm
n. 하구, 구멍


© dictionarist.com