Anh - Việt - desiccated

cách phát âm
v. phơi khô, làm khô

Anh - Anh - desiccated

cách phát âm
adj. dried out; dehydrated or powdered; lifeless

Anh - Pháp - desiccated

cách phát âm
[desiccate] v. procéder à la dessiccation, dessécher des fruits, déshydrater des aliments

Anh - Đức - desiccated

cách phát âm
[desiccate] v. dörren, trocknen

Anh - Indonesia - desiccated

cách phát âm
v. mengering, mengeringkan

Anh - Tiếng Ý - desiccated

cách phát âm
agg. dessiccato, seccato, disidratato

Anh - Ba Lan - desiccated

cách phát âm
v. wysuszyć, odwodnić, osuszać

Anh - Bồ Đào Nha - desiccated

cách phát âm
[desiccate] v. dessecar, ressecar frutos, ressecar alimentos

Anh - Rumani - desiccated

cách phát âm
v. deshidrata, usca

Anh - Nga - desiccated

cách phát âm
прил. сушеный, высушенный, сухой

Anh - Tây Ban Nha - desiccated

cách phát âm
[desiccate] v. desecar, deshidratar, resecar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - desiccated

cách phát âm
s. kurutulmuş

Anh - Ukraina - desiccated

cách phát âm
v. висихати, висушувати

Anh - Hà Lan - desiccated

cách phát âm
bn. uitgedroogd; gedehydreerd , ontwaterd; zonder leven

Anh - Hy Lạp - desiccated

cách phát âm
[desiccate] ρήμ. αφυδατώνω σύκα, ξεραίνω

Anh - Ả Rập - desiccated

cách phát âm
‏مجفف، جاف‏

Anh - Trung - desiccated

cách phát âm
[desiccate] (动) 使干燥; 使脱水; 变干

Anh - Trung - desiccated

cách phát âm
[desiccate] (動) 使乾燥; 使脫水; 變乾

Anh - Nhật - desiccated

cách phát âm
[desiccate] (動) 乾燥させる

Anh - Hàn - desiccated

cách phát âm
[desiccate] 동. 건조시키다, 생기를 잃게 하다, 마르다


© dictionarist.com