Tây Ban Nha - Anh - desmán

cách phát âm
n. outrage; excess

Tây Ban Nha - Pháp - desmán

cách phát âm
(general) excès (m)

Tây Ban Nha - Đức - desmán

cách phát âm
n. unglück, übergriff, gewaltstreich


dictionary extension
© dictionarist.com