Bồ Đào Nha - Anh - dipsomaníaco

cách phát âm
(m) n. dipsomaniac, one who suffers from a severe craving for alcohol

Tây Ban Nha - Anh - dipsomaníaco

cách phát âm
n. dipsomaniac

Bồ Đào Nha - Pháp - dipsomaníaco

cách phát âm
(medicina - homem) dipsomane (m)

Tây Ban Nha - Đức - dipsomaníaco

cách phát âm
a. trinksüchtig


dictionary extension
© dictionarist.com