Anh - Việt - dissonant

cách phát âm
a. chói tai, không đúng điệu, không điều hòa

Anh - Anh - dissonant

cách phát âm
adj. discordant, inharmonious; inconsistent
adj. dissonant, discordant, inharmonious; inconsistent
adv. dissonantly, inharmoniously, discordantly, unmelodiously; incongruously

Anh - Pháp - dissonant

cách phát âm
adj. discordant, peu harmonieux

Anh - Đức - dissonant

cách phát âm
adj. dissonant, misstöntnd

Anh - Hindi - dissonant

cách phát âm
a. विभिन्न, बेसुरा, कर्कश, अमिल

Anh - Indonesia - dissonant

cách phát âm
n. disonan
a. selaras: tdk selaras, cocok: tdk cocok, sesuai: tdk sesuai

Anh - Tiếng Ý - dissonant

cách phát âm
agg. dissonante, discordante

Anh - Ba Lan - dissonant

cách phát âm
a. harmonizujący: nie harmonizujący, dysharmonijny, dysonansowy, fałszywy

Anh - Bồ Đào Nha - dissonant

cách phát âm
adj. dissonante, desentoado

Anh - Rumani - dissonant

cách phát âm
a. disonant, discordant, dezacord: în dezacord cu, nepotrivit, distonant

Anh - Nga - dissonant

cách phát âm
прил. диссонирующий, неблагозвучный, нестройный, противоречивый, сталкивающийся

Anh - Tây Ban Nha - dissonant

cách phát âm
adj. disonante, dísono

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - dissonant

cách phát âm
s. akortsuz, uyumsuz, ahenksiz

Anh - Ukraina - dissonant

cách phát âm
a. неблагозвучний, суперечливий, несумісний

Pháp - Anh - dissonant

cách phát âm
adj. dissonant, discordant

Đức - Anh - dissonant

cách phát âm
adj. discordant, inharmonious; inconsistent

Hà Lan - Anh - dissonant

cách phát âm
n. dissonance, discord, cacophony

Anh - Hà Lan - dissonant

cách phát âm
bn. dissonant, niet-harmonisch

Anh - Hy Lạp - dissonant

cách phát âm
επίθ. παράφωνος

Pháp - Đức - dissonant

cách phát âm
adj. dissonant

Pháp - Tiếng Ý - dissonant

cách phát âm
(musique) dissonante

Pháp - Bồ Đào Nha - dissonant

cách phát âm
(musique) dissonante

Pháp - Nga - dissonant

cách phát âm
a. неблагозвучный

Pháp - Tây Ban Nha - dissonant

cách phát âm
(musique) disonante

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - dissonant

cách phát âm
düzeni bozuk, düzensiz

Đức - Pháp - dissonant

cách phát âm
adj. dissonant

Đức - Tiếng Ý - dissonant

cách phát âm
adj. dissonante

Đức - Nga - dissonant

cách phát âm
adj. диссонирующий, неблагозвучный, нестройный

Đức - Tây Ban Nha - dissonant

cách phát âm
adj. disonante

Hà Lan - Pháp - dissonant

cách phát âm
1. (muziek) dissonant; discordant
2. (geluid) dissonance (f); discordance (f)

Pháp - Hà Lan - dissonant

cách phát âm
(musique) dissonant

Anh - Ả Rập - dissonant

cách phát âm
‏نشاز، غير متناغم، ناشز، متنافر‏

Anh - Trung - dissonant

cách phát âm
(形) 不谐和的; 刺耳的; 不调和的

Anh - Trung - dissonant

cách phát âm
(形) 不諧和的; 刺耳的; 不調和的

Anh - Nhật - dissonant

cách phát âm
(形) 不協和の; 不一致の

Anh - Hàn - dissonant

cách phát âm
형. 불협화음의; 부조화한


© dictionarist.com