Anh - Đức - done with

cách phát âm
adj. abgetan

Anh - Trung - done with

cách phát âm
完毕

Anh - Trung - done with

cách phát âm
完畢

Anh - Hàn - done with

cách phát âm
끝냈다, 결론지었다


© dictionarist.com