Anh - Việt - dragging

cách phát âm
a. lôi kéo, kéo dài, làm cản trở, kéo theo

Anh - Pháp - dragging

cách phát âm
n. entraînement (m), traînement (m)

Anh - Đức - dragging

cách phát âm
adj. schleppend
n. schleppen (n)

Anh - Hindi - dragging

cách phát âm
n. खींचना, घसीटना, रगड़, घिसाव
a. टीस उठनेवाला, बिसूरनेवाला, शिकायत करनेवाला

Anh - Indonesia - dragging

cách phát âm
n. seretan, seret

Anh - Ba Lan - dragging

cách phát âm
n. pogłębianie, wywlekanie, włóka

Anh - Bồ Đào Nha - dragging

cách phát âm
s. arrasto (m)

Anh - Rumani - dragging

cách phát âm
a. durată: de lungă durată, sâcâitor

Anh - Nga - dragging

cách phát âm
с. волочение (N),
прил. тянущий, щемящий

Anh - Tây Ban Nha - dragging

cách phát âm
arrastre, rastrero, remolque, garreo, rastreo, deslizamiento, dragado, enrayado, arrastrándose, rastreo en el agua

Anh - Ả Rập - dragging

cách phát âm
‏جرف، تباطؤ، جر، سحب‏

Anh - Trung - dragging

cách phát âm
n. 拖延 (tuo1 yan2)
adj. 拖延的 (tuo1 yan2 de5)

Anh - Trung - dragging

cách phát âm
n. 拖延 (tuo1 yan2)
adj. 拖延的 (tuo1 yan2 de5)

Anh - Hàn - dragging

cách phát âm
형. 질질 끄는, 오래 걸리는
명. 질질 끄는 것, 오래 걸리는 것


dictionary extension
© dictionarist.com