Anh - Việt - emanate

cách phát âm
v. gốc ở, từ đó, xông lên, phát xuất, bốc ra

Anh - Anh - emanate

cách phát âm
v. flow out from, issue, spring, emerge
v. emanate, send out, issue, radiate, exhale
adj. issued, published, sent out, circulated; spread

Anh - Pháp - emanate

cách phát âm
v. émaner, découler de, provenir de

Anh - Đức - emanate

cách phát âm
v. ausgehen von, ausströmen

Anh - Hindi - emanate

cách phát âm
v. उद्‌भुत होना, निर्गत होना

Anh - Indonesia - emanate

cách phát âm
v. keluar, berasal dr, muncul

Anh - Tiếng Ý - emanate

cách phát âm
v. emanare, provenire, derivare, scaturire

Anh - Ba Lan - emanate

cách phát âm
v. emanować, wydobyć się, wydzielać się, pochodzić

Anh - Bồ Đào Nha - emanate

cách phát âm
v. emanar, provir; derivar de-, originar-se

Anh - Rumani - emanate

cách phát âm
v. emana, proveni

Anh - Nga - emanate

cách phát âm
г. исходить, истекать, происходить, излучать, испускать

Anh - Tây Ban Nha - emanate

cách phát âm
v. emanar, desprender, dimanar, radiar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - emanate

cách phát âm
f. sızmak, çıkmak, yayılmak, doğmak

Anh - Ukraina - emanate

cách phát âm
v. витікати, випромінюватися, відбуватися

Anh - Hà Lan - emanate

cách phát âm
ww. voort komen uit, afkomstig zijn van-

Anh - Hy Lạp - emanate

cách phát âm
ρήμ. πηγάζω, προέρχομαι

Anh - Ả Rập - emanate

cách phát âm
‏إنبعث، إنبثق، أطلق، أصدر‏

Anh - Trung - emanate

cách phát âm
(动) 散发; 产生; 放射; 散发; 发源; 发出

Anh - Trung - emanate

cách phát âm
(動) 散發; 產生; 放射; 散發; 發源; 發出

Anh - Nhật - emanate

cách phát âm
(動) 発出する; 発散させる; 出る

Anh - Hàn - emanate

cách phát âm
동. 나다, 발산시키다


Thì của động từ

Present participle: emanating
Present: emanate (3.person: emanates)
Past: emanated
Future: will emanate
Present conditional: would emanate
Present Perfect: have emanated (3.person: has emanated)
Past Perfect: had emanated
Future Perfect: will have emanated
Past conditional: would have emanated
© dictionarist.com