Tây Ban Nha - Anh - encaminarse

cách phát âm
v. set out for, make for, take the road to

Tây Ban Nha - Đức - encaminarse

cách phát âm
v. zuwenden: sich zuwenden

Tây Ban Nha - Nga - encaminarse

cách phát âm
v. пускаться в путь

Tây Ban Nha - Hàn - encaminarse

cách phát âm
v. 나가다


© dictionarist.com