Tây Ban Nha - Anh - ensancharse

cách phát âm
v. spread; widen, broaden, expand

Tây Ban Nha - Đức - ensancharse

cách phát âm
v. weiten: sich weiten, dehnen: sich dehnen

Tây Ban Nha - Nga - ensancharse

cách phát âm
v. расширяться

Tây Ban Nha - Hàn - ensancharse

cách phát âm
v. 자랑하다, 뽐내다


© dictionarist.com