Anh - Việt - enumerate

cách phát âm
v. làm tỏ rỏ

Anh - Anh - enumerate

cách phát âm
v. count, list, itemize, relate
v. enumerate, recite, recount
v. enumerate, count, tally; recite, rehearse

Anh - Pháp - enumerate

cách phát âm
v. énumérer, dénombrer

Anh - Đức - enumerate

cách phát âm
v. aufzählen, zählen

Anh - Hindi - enumerate

cách phát âm
v. गिनना, एक एक करके बताना, ले लेकर बताना

Anh - Indonesia - enumerate

cách phát âm
v. menyebuntukan satu demi satu, menghitung, menjumlahkan

Anh - Tiếng Ý - enumerate

cách phát âm
v. enumerare, elencare; contare

Anh - Ba Lan - enumerate

cách phát âm
v. wyliczać, policzyć, wyliczyć

Anh - Bồ Đào Nha - enumerate

cách phát âm
v. enumerar, contar

Anh - Rumani - enumerate

cách phát âm
v. enumera, înşira, număra

Anh - Nga - enumerate

cách phát âm
г. перечислять, точно подсчитывать

Anh - Tây Ban Nha - enumerate

cách phát âm
v. enumerar, contar, recontar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - enumerate

cách phát âm
f. saymak, birer birer saymak, sayıp dökmek, belirtmek

Anh - Ukraina - enumerate

cách phát âm
v. перелічувати, підраховувати, облікувати

Anh - Hà Lan - enumerate

cách phát âm
ww. opsommen, optellen

Anh - Hy Lạp - enumerate

cách phát âm
ρήμ. απαριθμώ

Anh - Ả Rập - enumerate

cách phát âm
‏عدد، عد، سرد‏

Anh - Trung - enumerate

cách phát âm
(动) 列举, 枚举, 计算

Anh - Trung - enumerate

cách phát âm
(動) 列舉, 枚舉, 計算

Anh - Nhật - enumerate

cách phát âm
(動) 数え上げる, 数える, 計算する

Anh - Hàn - enumerate

cách phát âm
동. 세다, 열거하다, 낱낱이 세다


dictionary extension

Thì của động từ

Present participle: enumerating
Present: enumerate (3.person: enumerates)
Past: enumerated
Future: will enumerate
Present conditional: would enumerate
Present Perfect: have enumerated (3.person: has enumerated)
Past Perfect: had enumerated
Future Perfect: will have enumerated
Past conditional: would have enumerated
© dictionarist.com