Tây Ban Nha - Anh - esbozo

cách phát âm
[esbozo (m)] n. outline; vignette

Tây Ban Nha - Pháp - esbozo

cách phát âm
1. (general) dessin (m); croquis (f)
2. (dibujo) ébauche (f); esquisse (f)

Tây Ban Nha - Đức - esbozo

cách phát âm
n. skizze, umriss, entwurf, anlage

Tây Ban Nha - Nga - esbozo

cách phát âm
n. эскиз

Tây Ban Nha - Hàn - esbozo

cách phát âm
n. 초고


dictionary extension
© dictionarist.com