Anh - Việt - escort

cách phát âm
n. đoàn quân hộ tống, đoàn hộ vệ, đoàn tùy tùng
v. đi hộ tống, đi hộ vệ, đi theo, tán tỉnh, ve vản

Anh - Anh - escort

cách phát âm
n. person or group of persons who protect or guide; armed guard (of ships, planes, etc.); man who accompanies a woman (on a date, to a dance, etc.)
v. accompany, attend (in order to guide, protect, guard, etc.)
n. escort, person or group of persons who protect or guide; armed guard (of ships, planes, etc.); man who accompanies a woman (on a date, to a dance, etc.)

Anh - Pháp - escort

cách phát âm
n. escorte, garde
v. escorter, accompagner

Anh - Đức - escort

cách phát âm
n. Begleitschutz; Geleit
v. begleiten; schutzgeleiten

Anh - Hindi - escort

cách phát âm
n. अनुरक्षी, अनुरक्षक, अनुरक्षण, पहरा
v. रक्षार्थ साथ जाना, रक्षार्थ साथ देना

Anh - Indonesia - escort

cách phát âm
n. pengawal, kawalan, pengiring, pengantar, kawan
v. mengantar, mengantarkan, mengiringi, mengiringkan, menemani

Anh - Tiếng Ý - escort

cách phát âm
s. scorta, accompagnamento; accompagnatore; cavaliere
v. (Mil) scortare; accompagnare

Anh - Ba Lan - escort

cách phát âm
v. eskortować, konwojować, towarzyszyć, odprowadzać, przeprowadzać, zalecać się, przeprowadzić
n. eskorta, konwojent, konwój, towarzystwo mężczyzny, asystowanie, asysta

Anh - Bồ Đào Nha - escort

cách phát âm
s. escolta; comboio
v. escoltar

Anh - Rumani - escort

cách phát âm
v. acompania, conduce, însoţi, escorta
n. escortă, alai, cavaler

Anh - Nga - escort

cách phát âm
с. охрана, эскорт, конвой, прикрытие, свита, сопровождение, провожатый
г. сопровождать, эскортировать, конвоировать

Anh - Tây Ban Nha - escort

cách phát âm
s. escolta, acompañador, acompañamiento, acompañante, convoy
v. dar escolta a, escoltar, ir con; convoyar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - escort

cách phát âm
f. refakât etmek, eşlik etmek, korumak
i. eskort, refakâtçı, koruma, refakât, eşlik etme, muhafız

Anh - Ukraina - escort

cách phát âm
n. ескорт, охоронець, караул, конвоїр, конвой
v. супроводжувати, конвоювати, ескортувати

Hà Lan - Anh - escort

cách phát âm
n. escort, person or group of persons who protect or guide; armed guard (of ships, planes, etc.); man who accompanies a woman (on a date, to a dance, etc.)

Anh - Hà Lan - escort

cách phát âm
zn. escorte, begeleider, metgezel
ww. escorteren, begeleiden

Anh - Hy Lạp - escort

cách phát âm
ουσ. καβαλιέρος, συνοδός, συνοδεία
ρήμ. συνοδεύω

Anh - Ả Rập - escort

cách phát âm
‏مرافق، رفيق، مرافقة، حرس، واكب، حامية، موكب‏
‏رافق‏

Anh - Trung - escort

cách phát âm
(名) 护送者, 护航舰, 护卫者
(动) 护卫, 护送

Anh - Trung - escort

cách phát âm
(名) 護送者, 護航艦, 護衛者
(動) 護衛, 護送

Anh - Nhật - escort

cách phát âm
(動) 付き添う, 護衛する(案内したり守ったりする目的で)
(名) 護衛, 付き添い; 護衛艦隊(船, 飛行機など); 同伴者(デートやダンスなど)

Anh - Hàn - escort

cách phát âm
명. 호위자, 안내나 보호하는 사람들의 단체 또는 개인; 호위대(배나 비행기의); 여자와 동행해주는 남자
동. 호위하다, 경호하다, 동행하다


Thì của động từ

Present participle: escorting
Present: escort (3.person: escorts)
Past: escorted
Future: will escort
Present conditional: would escort
Present Perfect: have escorted (3.person: has escorted)
Past Perfect: had escorted
Future Perfect: will have escorted
Past conditional: would have escorted
© dictionarist.com