Bồ Đào Nha - Anh - esplendente

cách phát âm
adj. resplendent, glittering

Tây Ban Nha - Anh - esplendente

cách phát âm
splendent, gleaming

Tây Ban Nha - Đức - esplendente

cách phát âm
a. strahlend, leuchtend


dictionary extension
© dictionarist.com