Bồ Đào Nha - Anh - estigma

cách phát âm
n. brand, slur; smirch, stigma; note

Tây Ban Nha - Anh - estigma

cách phát âm
n. stigma, brand

Bồ Đào Nha - Pháp - estigma

cách phát âm
1. (figurativamente) stigmate (f)
2. (botânica) stigmate (m)

Tây Ban Nha - Pháp - estigma

cách phát âm
1. (figuradamente) stigmate (f)
2. (botánica) stigmate (m)

Tây Ban Nha - Đức - estigma

cách phát âm
n. narbe, brandmal, schandmal, mal, wundmal, stigma

Tây Ban Nha - Hàn - estigma

cách phát âm
n. 오명


dictionary extension
© dictionarist.com