Tiếng Ý - Anh - evidentemente

cách phát âm
adv. evidently, apparently, clearly

Bồ Đào Nha - Anh - evidentemente

cách phát âm
adv. obviously, evidently; apparently, glaringly; clear, sure

Tây Ban Nha - Anh - evidentemente

cách phát âm
adv. evidently, obviously, apparently; palpably

Tiếng Ý - Pháp - evidentemente

cách phát âm
(certezza) apparemment; manifestement; visiblement; clairement

Tiếng Ý - Đức - evidentemente

cách phát âm
adv. unverkennbar, klugerweise, offenbar, offensichtlich, anschaulich, klar, deutlich, anscheinend, augenscheinlich

Bồ Đào Nha - Pháp - evidentemente

cách phát âm
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

Tây Ban Nha - Pháp - evidentemente

cách phát âm
(certeza) manifestement; de toute évidence; sans aucun doute

Tây Ban Nha - Đức - evidentemente

cách phát âm
adv. offensichtlich, offenbar

Tây Ban Nha - Nga - evidentemente

cách phát âm
adv. очевидно

Tây Ban Nha - Hàn - evidentemente

cách phát âm
adv. 아마, 필경


© dictionarist.com