Anh - Việt - exchange

cách phát âm
n. sự đổi, trao đổi, đổi chác, giao dịch, vật đổi lẩn nhau, thị trường chứng khoán
v. trao đổi, đổi chác, giao dịch, giao hoán

Anh - Anh - exchange

cách phát âm
n. conversion; stock market; trade, barter, act of giving something in return for something else
v. give one thing in return for another, replace one thing with another, trade, barter

Anh - Pháp - exchange

cách phát âm
n. échange; bourse; troc
v. échanger; se changer, se convertir

Anh - Đức - exchange

cách phát âm
n. Tausch; Wechsel; Umtausch; Börsenhandel
v. tauschen, eintauschen; umtauschen

Anh - Hindi - exchange

cách phát âm
n. विनिमय, वस्तु-विनिमय, प्रतिदान, इक्स्‌चेंज, विनिमय करना, विनिमय केंद्र, दूरभाष केंद्र
v. विनिमय करना, विनिमय होना
a. बदल का, तबादला

Anh - Indonesia - exchange

cách phát âm
n. penukaran, pertukaran, kurs, tukar, kantor, bursa
v. menukar, menukarkan, mempertukarkan, bertukar, bertukaran, tukar-menukar, saling memberi

Anh - Tiếng Ý - exchange

cách phát âm
s. cambio, scambio; baratto, permuta; (Econ) borsa; mercato; (Tel) centrale, centralino; compensazione; (Econ) tasso di cambio
v. cambiare; scambiare; (fig) barattare

Anh - Ba Lan - exchange

cách phát âm
n. zamiana, wymiana, wymienienie, kurs, giełda, centrala telefoniczna, dzielenie
v. zamieniać, wymieniać, podzielić, zamienić, wymienić
a. wymienny, dewizowy, walutowy, giełdowy

Anh - Bồ Đào Nha - exchange

cách phát âm
s. troca; permuta; câmbio
v. trocar, cambiar

Anh - Rumani - exchange

cách phát âm
n. schimb, schimbare, obiect de schimb, lucru schimbat pe altul, bursă, centrală telefonică
v. schimba, face schimb

Anh - Nga - exchange

cách phát âm
с. обмен, размен денег; замена, смена; биржа; коммутатор, телефонная станция
г. менять, обменивать, выменивать; меняться, поменяться; размениваться

Anh - Tây Ban Nha - exchange

cách phát âm
s. cambio, canje, intercambio, negocio de intercambio, permutación, sustitución, trueque; mercado, intercambio de bienes
v. intercambiar, canjear, conmutar, permutar, substituir, sustituir, trocar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - exchange

cách phát âm
f. değiş tokuş etmek, bozdurmak, almak, çevirmek, takas etmek, bozmak, değiştirmek, karşılıklı alıp vermek, karşılıklı olarak yapmak
i. değiş tokuş, trampa, değiştirme, takas, bozma, karşılıklı alıp verme, karşılıklı olarak yapma, kambiyo, borsa, santral

Anh - Ukraina - exchange

cách phát âm
n. обмін, заміна, валюта: іноземна валюта, біржа, зміна, вимін, відміна, розмін
v. обмінювати, проміняти, обмінюватися, вимінити, змінити, міняти, мінятися, помінятися, розмінювати, розмінюватися

Anh - Hà Lan - exchange

cách phát âm
zn. ruil, uitwisseling; beurs
ww. wisselen, uitwisselen, verwisselen

Anh - Hy Lạp - exchange

cách phát âm
ουσ. ανταλλαγή, επικαταλλαγή, συνάλλαγμα, χρηματηστήριο
ρήμ. ανταλλάσσω

Anh - Ả Rập - exchange

cách phát âm
‏البورصة، مقايضة، إستبدال، صرف، صرف نقود، مبادلة، تبادل، قطع، مقال، تحويل حوالة‏
‏بدل، صرف، قايض، تبادل، إستبدل‏

Anh - Trung - exchange

cách phát âm
(名) 交换, 交易所, 汇兑
(动) 交换; 兑换; 调换; 交换; 调换职务; 兑换

Anh - Trung - exchange

cách phát âm
(名) 交換, 交易所, 匯兌
(動) 交換; 兌換; 調換; 交換; 調換職務; 兌換

Anh - Nhật - exchange

cách phát âm
(動) 交換する; 取り替える; 交わす; 両替する
(名) 交換; 交換物; 両替

Anh - Hàn - exchange

cách phát âm
명. 교환; 주식시장; 거래, 서로 바꿈
동. 교역하다, 주고받다, 교환하다


dictionary extension

Thì của động từ

Present participle: exchanging
Present: exchange (3.person: exchanges)
Past: exchanged
Future: will exchange
Present conditional: would exchange
Present Perfect: have exchanged (3.person: has exchanged)
Past Perfect: had exchanged
Future Perfect: will have exchanged
Past conditional: would have exchanged
© dictionarist.com