Bồ Đào Nha - Anh - expandido

cách phát âm
(m) n. distent, enlarged

Tây Ban Nha - Anh - expandido

cách phát âm
adj. expanded, widened, enlarged, increased

Bồ Đào Nha - Pháp - expandido

cách phát âm
1. (tamanho) agrandi; élargi
2. (espalhado) étendu; élargi


dictionary extension
© dictionarist.com