Bồ Đào Nha - Anh - fórmula

cách phát âm
n. formula, receipt, recipe, index

Tây Ban Nha - Anh - fórmula

cách phát âm
n. formula

Bồ Đào Nha - Pháp - fórmula

cách phát âm
1. (farmácia) formule (f)
2. (química) formule (f)
3. (medicina) formule (f)

Tây Ban Nha - Pháp - fórmula

cách phát âm
1. (bebé) lait en boîte; lait en poudre
2. (química) formule (f)
3. (medicina) formule (f)

Tây Ban Nha - Đức - fórmula

cách phát âm
n. formel, rezept

Tây Ban Nha - Nga - fórmula

cách phát âm
n. формула

Tây Ban Nha - Hàn - fórmula

cách phát âm
n. 공식


dictionary extension
© dictionarist.com