Tiếng Ý - Anh - fastidio

cách phát âm
n. annoyance, trouble, bother, vexation, worry, nuisance, harassment, ado

Tây Ban Nha - Anh - fastidio

cách phát âm
n. annoyance, nuisance, bother; boredom

Tiếng Ý - Pháp - fastidio

cách phát âm
1. (generale) inconvénient (m); irritation (f); énervement (m)
2. (sensazione fisica) gêne (f); mal (m)
3. (sforzo) peine (f); mal (m) 4. (sentimento) contrariété (f)

Tiếng Ý - Đức - fastidio

cách phát âm
n. verdrießlichkeit, plage, sorge, verdruss, ärger, ekel

Tây Ban Nha - Pháp - fastidio

cách phát âm
1. (general) irritation (f); énervement (m); embêtement (m); exaspération (f)
2. (sentimiento) contrariété (f)

Tây Ban Nha - Đức - fastidio

cách phát âm
n. ekel, widerwille, verdrießlichkeit, verdruss, überdruss, ärger, belästigung, unannehmlichkeit, schererei, plage

Tây Ban Nha - Nga - fastidio

cách phát âm
n. тоска

Tây Ban Nha - Hàn - fastidio

cách phát âm
n. 성가심, 귀찮음, 지루함


dictionary extension
© dictionarist.com