Tây Ban Nha - Anh - fortín

cách phát âm
n. fort; bunker

Tây Ban Nha - Pháp - fortín

cách phát âm
(militar) blockhaus (m); casemate (f)

Tây Ban Nha - Đức - fortín

cách phát âm
n. schanze, bunker, fort


dictionary extension
© dictionarist.com