Bồ Đào Nha - Anh - fortaleza

cách phát âm
(f) n. burg; tower, castle; strength, fortification; fastness, fort, fortress; stronghold

Tây Ban Nha - Anh - fortaleza

cách phát âm
n. fortress, stronghold; lieu; fortitude; fastness

Bồ Đào Nha - Pháp - fortaleza

cách phát âm
1. (arquitetura) forteresse (f)
2. (praça-forte) citadelle (f); forteresse (f)

Tây Ban Nha - Pháp - fortaleza

cách phát âm
1. (general) force morale; force d'âme
2. (arquitectura) forteresse (f)

Tây Ban Nha - Đức - fortaleza

cách phát âm
n. seelenstärke, stärke, kraft, festung, feste, burg, gestank

Tây Ban Nha - Nga - fortaleza

cách phát âm
n. крепость, сила

Tây Ban Nha - Hàn - fortaleza

cách phát âm
n. 요새, 용기, 아성


dictionary extension
© dictionarist.com