Tiếng Ý - Anh - furia

cách phát âm
n. fury, rage, wax, bluster, rampage, haste, rush

Ba Lan - Anh - furia

n. frenzy, fury, tantrum

Tây Ban Nha - Anh - furia

cách phát âm
n. fury, wildness; anger, madness; dander

Tiếng Ý - Pháp - furia

cách phát âm
(stato emozionale) fureur (f)

Tiếng Ý - Đức - furia

cách phát âm
n. wut, raserei, furie, eile, übereile, hast, rasen, wüten, toben

Tây Ban Nha - Pháp - furia

cách phát âm
(estado emocional) fureur (f); rage (f)

Tây Ban Nha - Đức - furia

cách phát âm
n. wut, raserei, rage, grimm, toben, furie, megäre, drachen

Tây Ban Nha - Nga - furia

cách phát âm
n. гнев, ярость

Tây Ban Nha - Hàn - furia

cách phát âm
n. 격노, 분노, 사나움


dictionary extension
© dictionarist.com