Bồ Đào Nha - Anh - geómetra

cách phát âm
n. geometrician, one who studies geometry; geometer

Tây Ban Nha - Anh - geómetra

cách phát âm
n. geometrician, geometer, one who studies geometry

Tây Ban Nha - Đức - geómetra

cách phát âm
n. frostspanner

Tây Ban Nha - Hàn - geómetra

cách phát âm
n. 기하학자


dictionary extension
© dictionarist.com