abstractie trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. abstraction, absent-mindedness

Ví dụ câu

Het paradigma van economische groei is daarentegen een abstractie die in de praktijk weinig betekenis heeft.
The paradigm of economic growth, on the other hand, is an abstraction, with little relevance in practice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het verslag van de heer Schmid probeert achter de abstractie van het werkgelegenheidsbeleid de mens te blijven zien.
The report by Mr Schmid tries to keep sight of the human element behind the abstraction of employment policy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Europa wordt meer gezien als een abstractie dan als een belangrijke factor in ons leven.
Europe is viewed more as an abstraction than an important presence in our lives.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Terrorisme is geen abstractie; het is een realiteit.
Terrorism is not an abstraction; it is very real.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Armoede is geen abstractie, het is een manier van leven die met name vrouwen en kinderen raakt.
Poverty is not an abstraction; it is a way of life affecting women and children in particular.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Op die manier dragen we bij aan een Europa van resultaten en niet aan een abstractie waar burgers zich onvermijdelijk van vervreemd zullen voelen.
In this way we can achieve a Europe of results, without the abstraction from which people will inevitably remain alienated.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Wij moeten het accent verleggen van de strijd tegen corruptie, dat een abstractie is, naar de strijd tegen corrupten.
We must switch the focus from the fight against corruption, which is some abstract notion, to the fight against the corrupt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Wij hebben abstractie gemaakt van ons standpunt.
We have made our position an abstraction.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Met klem wijs ik erop dat hier niet zozeer de abstractie van de menselijke waardigheid in het geding is, maar de mens zèlf.
I must stress that the point at issue is not so much human dignity in the abstract, but people themselves.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com