beperkt trong Tiếng Anh

cách phát âm
adj. limited, limitary, confined, restricted, qualified, paled

Ví dụ câu

Er zijn namelijk veel studenten die graag willen deelnemen aan het Erasmusprogramma en er zijn een beperkt aantal plaatsen.
There are lots of students who would like to take part in the Erasmus programme, and only a few places.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
De vrijheid van meningsuiting wordt in sommige landen beperkt.
Freedom of speech is restricted in some countries.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In steden is de snelheid beperkt to 50 kilometer per uur.
In towns, speed is limited to 50 km/h.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mijn woordenschat is beperkt.
My vocabulary is limited.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Onze tijd is beperkt.
Our time is limited.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We hebben slechts een beperkt aantal neuronen.
We only have a limited number of neurons.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deze uitgave is beperkt tot zevenduizend exemplaren.
This edition is limited to seven thousand copies.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In zijn oorspronkelijke vorm was het plan beperkt tot gevallen van fraude met de begroting van de Europese Unie.
Indeed when the plan was initially drawn up they said it would be restricted to cases of fraud against the EU budget.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ook kunnen afwijkende bepalingen worden vastgesteld voor vervoer dat tot het eigen grondgebied beperkt blijft en voor zogenaamd "eenmalig vervoer".
They may also adopt alternative conditions for transportation of a local nature and for ad hoc transportation.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deze ramp heeft zowel met vervoer als met milieu te maken en beperkt zich niet tot een enkel vakgebied.
This disaster is both a transport and environmental one and is not confined to one area.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. ingekrompen: verkleind, verminderd
2. bekrompen: gering, klein, matigdictionary extension
© dictionarist.com