deels trong Tiếng Anh

cách phát âm
adv. partly, in part, to some degree, not wholly, partially

Ví dụ câu

Wat de comitologie betreft zijn de amendementen 14 en 21 ook deels aanvaardbaar voor zover het de rechten van het Parlement betreft.
In terms of comitology, Amendments Nos 14 and 21 also apply in part, insofar as the rights of Parliament are concerned.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deels klinkt dit sentiment door in het gemeenschappelijk standpunt dat onder het Britse socialistische voorzitterschap tot stand is gekomen.
This sentiment is partly reflected in the common position which came about under British Socialist Presidency.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik kan deels instemmen met amendement 11.
I can partly accept Amendment No 11.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik kan u wel zeggen dat wij bij de onderhandelingen, die ik deels zelf heb gevoerd, eruit hebben gekregen wat erin zat.
All I can say is that this is what proved to be attainable during negotiations, which I headed myself part of the time.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Met name om doublures te voorkomen zal ik de nieuw ingediende amendementen slechts deels willen steunen.
Mainly to avoid duplication, I will only partly support the newly tabled amendments.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het is bekend dat de productie van films afhankelijk is van steun, omdat het gaat om een deels cultureel, deels commercieel product.
We are aware that film production is dependent on aid, as it is a combination of culture and commercial production.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deze follow-up is deels een institutionele aangelegenheid.
Partly that follow-up is institutional.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Zo verwerft de Europese Unie in de toekomst fiscale zelfstandigheid en budgettaire autonomie, en deels ook politieke autonomie.
The fiscal and budgetary autonomy of the European Union rests on this, as does, to a certain extent, its political autonomy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Verder is het duidelijk dat de gevolgen van dit proces deels afhankelijk zijn van de politieke situatie in Iran.
It is also clear that the outcome of this trial partly depends on how the Iranian political situation evolves.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Deze hoorzitting komt deels tegemoet aan het verzoek in de ontwerpresolutie om een informatief debat over de verordening te houden.
This hearing responds in part to the call in the draft resolution for an informative debate on the regulation.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

gedeeltelijk: ten deledictionary extension
© dictionarist.com