onverzettelijkheid trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. obduracy, tenacity

Ví dụ câu

Anders gezegd, absolute onverzettelijkheid leidt alleen maar tot een radicalisering van het fanatisme en de antidemocratische en agressieve gevoelens.
In short, a hard intransigent approach leads to strengthening fanatic, anti-democratic and aggressive attitudes.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Alleen de Serven tekenen afwezig in hun onverzettelijkheid en hun gekrenkte trots.
Only the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and this is doing nothing to benefit the EU.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
De onverzettelijkheid van de Raad blokkeert een reeks van wetgevende procedures, en daar schiet de EU niets mee op.
This intransigence is blocking a series of legislative processes, and is doing nothing to benefit the EU.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ieder van ons die bij verschillende gelegenheden Iraanse vertegenwoordigers ontmoet, stuit ook op meer onverzettelijkheid en hardheid.
All of us who, on various occasions, meet official representatives of Iran, are also met with more severity and implacability.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Zijn opvolger zal van dezelfde kwaliteiten en dezelfde onverzettelijkheid blijk moeten geven.
His successor will have to show the same qualities and be just as uncompromising.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Goed nieuws voor het Europees Parlement en felicitaties aan mevrouw Peijs voor haar onverzettelijkheid jegens de Raad.
Good news for the European Parliament and congratulations to Mrs Peijs for her persistence with the Council.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik verontschuldig mij voor mijn onverzettelijkheid, maar het debat zou nog een uur duren en er zijn 50 sprekers ingeschreven.
You must forgive me for being strict, but we had an hour ahead of us and 50 speakers on the list.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com