register trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. register, table, roll, enrolment, enrollment

register trong Tiếng Anh

cách phát âm
zn. lijst; notitieblok; kombinatie; regulator; meter; stijl; (in computers) verzamelaar, een kleine tijdelijke opslagplaats in de hoofd processor
ww. zich (laten) inschrijven; inchecken (in hotel)

Ví dụ câu

Het zou goed zijn als de Commissie een register openbaar maakte met daarin de bedragen uitgesplitst per lidstaat.
I think it would be a good idea if the Commission published a register specifying the amount of state aid per Member State.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het register van financiële belangen van mijn collega's kent geen hiaten.
My colleagues' register of interests is complete.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Er bestaat een register van misdadigers, dus kan er ook een komen van slachtoffers.
If there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik zal namelijk niet het register tekenen omdat ik binnen een uur vertrek, maar ik wil dat men weet dat ik er ben.
I will not be signing the attendance register as I am leaving in one hour, but I wanted everyone to know that I am here.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
De criteria om in het EMAS-register opgenomen te worden, zijn zeer streng.
The criteria for inclusion on the EMAS register are very stringent.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik hoop dan ook dat de Commissie een openbaar register in het leven roept over bedrijven waarvoor milieucriminaliteit een onderdeel van de zakelijke activiteiten is geworden.
I hope that the Commission will make a public register of such companies, as for them it has become just a part of their business.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Vandaag de dag heeft het register meer bevoegdheden dan noodzakelijk is.
At present, the scope of the register goes far beyond what is necessary.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het staat de fractie van de heer Davies vrij ons voorbeeld te volgen en tevens haar register van financiële belangen op Internet te publiceren.
It remains open to Mr Davies' group to follow suit and follow our lead in putting the register of interests on the Internet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Voor de groene fractie was het openbare register een essentieel en centraal thema.
The public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Waarschijnlijk heb ik vergeten het register te tekenen, maar ik was wel degelijk aanwezig en ik heb aan alle stemmingen deelgenomen.
I probably forgot to sign the register, but I did attend and I took part in all the votes.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. kaartsysteem: lijst
2. index: inhoudsopgave
3. gastenboek
4. bevolkingsregister: doopregister, geboortenregisterdictionary extension
© dictionarist.com