slap trong Tiếng Anh

cách phát âm
adv. flabbily

slap trong Tiếng Anh

cách phát âm
zn. klap, draai om de oren; klopje
ww. slaan; kloppen; stoten
bw. pardoes, regelrecht in, recht opaan (slang)

Ví dụ câu

Ik heb mijn koffie graag slap.
I like my coffee weak.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het gemeenschappelijk standpunt is niet te slap, naar onze opvatting is het op enkele punten zelfs te streng.
The common position is not too weak; in our view it is too strong on certain points.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Als de euro een zwakke munt is, dan was de Duitse mark ronduit slap.
If the euro is a weak currency, than the Mark was positively anaemic.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het is geen slap compromis, het is werkelijk een goed pakket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Het gemeenschappelijk standpunt was zo slap dat 70% van de auto's nu al voldoen aan de nieuwe geluidsnormen. In elk geval is dat waar voor Noord-Europa.
The common position was so weak that 70% of the cars already comply with the new noise standards, at least in northern Europe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Europese normen voor vrachtauto's en auto's zijn er niet of zijn veel te slap.
European standards for lorries and cars are either non-existent or far too weak.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Dat is geen slap aftreksel, dat is in toenemende mate the real thing in de internationale verhoudingen.
This is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Een uitstel totdat iedereen zich in een slap compromis kan vinden; is dat onder alle omstandigheden beter dan optreden?
Delaying until everyone can strike a weak compromise; is this always preferable to taking action?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Denken de voorstanders van een slap beleid dat zo'n vloed meer vis oplevert ?
Do the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
De tweede vraag van mevrouw Frassoni betrof de type-II-initiatieven die te slap en te onduidelijk zijn.
The second question from Mrs Frassoni concerned the category II initiatives which are too weak and unclear.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. inhoudsloos: loos, oeverloos
2. los: slaphangend, slobberig
3. futloos: gammel, krachteloos, moe, verslapt
4. lamlendig: sloom, week, zwak
5. smakeloos: waterig, wee
6. flauw: lauw, mat
7. mild: zachtdictionary extension
© dictionarist.com