spirit trong Tiếng Anh

cách phát âm
n. vivacity, verve, energy

spirit trong Tiếng Anh

cách phát âm
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

Ví dụ câu

Het zou bijzonder jammer zijn als de Pakistaanse autoriteiten denken de zaak van de Tasman Spirit te kunnen oplossen door de bemanning gevangen te nemen.
It would be most unfortunate if the Pakistani authorities were to believe that they could resolve the case by detaining the crew.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik hoop dat de bijeenkomst van komende dinsdag ervoor ervoor zal zorgen dat de TEC doorgaat en de juiste spirit heeft.
I hope that the meeting next Tuesday will ensure that the TEC continues and that it has the appropriate spirit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Alleen op die manier kunnen wij van de extra spirit van de Unie een echt democratisch hart maken.
Only in this way will we make the Union's extra bit of soul a true democratic heart.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ik sta volledig achter de spirit van de voorgestelde amendementen en het is alleen maar om formele redenen dat ik genoopt ben ze af te wijzen.
I fully share the spirit of the amendments tabled, and it is for purely formal reasons that I am obliged to reject them.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

fut: pep, pit© dictionarist.com