Anh - Việt - harangue

cách phát âm
n. đọc diển văn trước đám đông, diển thuyết trước đám đông

Anh - Anh - harangue

cách phát âm
n. passionate or pompous speech; lecture, scolding
v. make a passionate or pompous speech; lecture, scold
n. harangue, passionate or pompous speech

Anh - Pháp - harangue

cách phát âm
n. harangue, discours solennel; discours pompeux
v. haranguer; faire une harangue, prononcer

Anh - Đức - harangue

cách phát âm
n. (Massen) Ansprache, Tirade
v. eine passionierte Rede halten; schelten

Anh - Hindi - harangue

cách phát âm
n. भाषण, तक़रीर, लंबी-चौड़ी बातें बढ़ाना
v. भाषण देना, तक़रीर करना, लंबी-चौड़ी बातें बढ़ाना

Anh - Indonesia - harangue

cách phát âm
n. pidato panjang dan tajam, pidato mendesak

Anh - Tiếng Ý - harangue

cách phát âm
s. arringa, discorso solenne; sproloquio
v. arringare

Anh - Ba Lan - harangue

cách phát âm
n. przemowa, przemówienie, oracja
v. przemawiać, przemówić

Anh - Bồ Đào Nha - harangue

cách phát âm
s. arenga, aranzel; discurso, prolixo
v. fazer um discurso longo

Anh - Rumani - harangue

cách phát âm
n. cuvântare, discurs, discurs public, vehement
v. ţine un discurs în faţă, vorbi în public

Anh - Nga - harangue

cách phát âm
с. речь, обращение, публичная речь, разглагольствование
г. произносить речь, разглагольствовать

Anh - Tây Ban Nha - harangue

cách phát âm
s. arenga, perorata
v. arengar, declamar, perorar

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - harangue

cách phát âm
f. söylev vermek, konuşma yapmak, nutuk çekmek
i. söylev, nutuk, konuşma

Anh - Ukraina - harangue

cách phát âm
n. промова: публічна промова, просторікування
v. промова: виголошувати промову, просторікувати, звертатися

Pháp - Anh - harangue

cách phát âm
(f) n. harangue, passionate or pompous speech

Anh - Hà Lan - harangue

cách phát âm
zn. heftige rede, donderpreek
ww. langdurige preek

Anh - Hy Lạp - harangue

cách phát âm
ουσ. δημηγορία
ρήμ. δημηγορώ, ρητορεύω

Pháp - Tiếng Ý - harangue

cách phát âm
(général) arringa (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - harangue

cách phát âm
(général) discurso (m)

Pháp - Tây Ban Nha - harangue

cách phát âm
(général) disertación (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - harangue

cách phát âm
[la] söylev; bıktırıcı söz

Pháp - Hà Lan - harangue

cách phát âm
(général) oratie (f); redevoering (f)

Anh - Ả Rập - harangue

cách phát âm
‏خطاب، خطبة، محاضرة، وعظ‏
‏حاضر، خطب‏

Anh - Trung - harangue

cách phát âm
(名) 高谈阔论, 热烈的演说
(动) 滔滔不绝地演讲

Anh - Trung - harangue

cách phát âm
(名) 高談闊論, 熱烈的演說
(動) 滔滔不絕地演講

Anh - Nhật - harangue

cách phát âm
(動) 熱弁を振るう; 説教する
(名) 大演説; 説教

Anh - Hàn - harangue

cách phát âm
명. 연설
동. 열변을 토하다, 장광설을 늘어 놓다; 강의하다, 훈계하다


Thì của động từ

Present participle: haranguing
Present: harangue (3.person: harangues)
Past: harangued
Future: will harangue
Present conditional: would harangue
Present Perfect: have harangued (3.person: has harangued)
Past Perfect: had harangued
Future Perfect: will have harangued
Past conditional: would have harangued
© dictionarist.com