Tây Ban Nha - Anh - hechizo

cách phát âm
[hechizo (m)] n. magic, sorcery; spell

Tây Ban Nha - Pháp - hechizo

cách phát âm
1. (magia) charme (m); envoûtement (m)
2. (encantamiento) ensorcellement (m); enchantement (m)
3. (encanto) conjuration (f); adjuration (f); incantation (f); parole magique; formule magique

Tây Ban Nha - Đức - hechizo

cách phát âm
n. bezauberung, verzauberung, zauber, bann, zauberbann, zaubermittel
a. künstlich, falsch, blind


© dictionarist.com