Tây Ban Nha - Anh - hindú

cách phát âm
adj. Hindu, pertaining to Hindus or Hinduism (main religion of India)

Tây Ban Nha - Pháp - hindú

cách phát âm
(etnología - mujer) Indienne (f)

Tây Ban Nha - Đức - hindú

cách phát âm
n. hindu, inder

Tây Ban Nha - Nga - hindú

cách phát âm
n. индус, индиец,
adj. индийский

Tây Ban Nha - Hàn - hindú

cách phát âm
n. 힌두 인
adj. 힌두의


dictionary extension
© dictionarist.com