Bồ Đào Nha - Anh - hinduismo

cách phát âm
(m) n. hinduism, main religion of India

Tây Ban Nha - Anh - hinduismo

cách phát âm
n. hinduism, main religion of India

Tây Ban Nha - Pháp - hinduismo

cách phát âm
(religión) hindouisme (m)

Tây Ban Nha - Đức - hinduismo

cách phát âm
n. hinduismus

Tây Ban Nha - Hàn - hinduismo

cách phát âm
n. 힌두교


dictionary extension
© dictionarist.com