Anh - Việt - hoarse

cách phát âm
n. giọng khan
a. khàn kkàn

Anh - Anh - hoarse

cách phát âm
adj. husky, throaty, having a rough low sound (of a voice or other sounds)

Anh - Pháp - hoarse

cách phát âm
adj. enroué, rauque

Anh - Đức - hoarse

cách phát âm
adj. heiser

Anh - Hindi - hoarse

cách phát âm
a. रूक्ष, कर्कश, बेसुरा

Anh - Indonesia - hoarse

cách phát âm
a. parau, serak, garau, kernyau, sember

Anh - Tiếng Ý - hoarse

cách phát âm
agg. rauco, aspro, basso

Anh - Ba Lan - hoarse

cách phát âm
a. chrapliwy, chropawy, zachrypły, ochrypły, charkotliwy

Anh - Bồ Đào Nha - hoarse

cách phát âm
adj. rouco

Anh - Rumani - hoarse

cách phát âm
a. răguşit, aspru, dogit, hodorogit, spart

Anh - Nga - hoarse

cách phát âm
прил. охрипший, хриплый

Anh - Tây Ban Nha - hoarse

cách phát âm
adj. ronco, afónico, enronquecido, gutural

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - hoarse

cách phát âm
s. kısık, boğuk, boğuk sesli, kısık sesli, çatlak

Anh - Ukraina - hoarse

cách phát âm
a. хрипкий, сиплий, захриплий

Anh - Hà Lan - hoarse

cách phát âm
bn. schor

Anh - Hy Lạp - hoarse

cách phát âm
επίθ. βραχνός

Anh - Ả Rập - hoarse

cách phát âm
‏أجش، أجش الصوت، غليظ، فظ‏

Anh - Trung - hoarse

cách phát âm
(形) 沙哑的, 刺耳的, 嘶哑的

Anh - Trung - hoarse

cách phát âm
(形) 沙啞的, 刺耳的, 嘶啞的

Anh - Nhật - hoarse

cách phát âm
(形) しわがれた; しわがれ声の, 嗄れ声の

Anh - Hàn - hoarse

cách phát âm
형. 쉰목소리의, 거친목소리의


© dictionarist.com