Bồ Đào Nha - Anh - honra

cách phát âm
n. honour, honor, dignity, esteem, resdect

Tây Ban Nha - Anh - honra

cách phát âm
n. honor, esteem, respect, good reputation; integrity, honesty, truthfulness; award

Bồ Đào Nha - Pháp - honra

cách phát âm
(moralidade) honneur (m)

Tây Ban Nha - Đức - honra

cách phát âm
n. ehrgefühl, ehre, ansehen, ehrbarkeit, zurückhaltung, sittsamkeit

Tây Ban Nha - Nga - honra

cách phát âm
n. честь

Tây Ban Nha - Hàn - honra

cách phát âm
n. 명성, 명예


© dictionarist.com