Anh - Việt - hypothetical

cách phát âm
a. căn cứ vào giả thuyết

Anh - Anh - hypothetical

cách phát âm
adj. assumed, supposed; of or pertaining to a hypothesis, theoretical

Anh - Pháp - hypothetical

cách phát âm
adj. hypothétique

Anh - Đức - hypothetical

cách phát âm
adj. hypothetisch, angenommen

Anh - Tiếng Ý - hypothetical

cách phát âm
agg. ipotetico; possibile

Anh - Ba Lan - hypothetical

cách phát âm
a. hipotetyczny, przypuszczalny

Anh - Bồ Đào Nha - hypothetical

cách phát âm
adj. hipotético

Anh - Rumani - hypothetical

cách phát âm
a. ipotetic

Anh - Nga - hypothetical

cách phát âm
прил. гипотетический, предположительный

Anh - Tây Ban Nha - hypothetical

cách phát âm
adj. hipotético, conjetural, especulativo, supuesto, teórico

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - hypothetical

cách phát âm
s. varsayım niteliğinde, farazi, kuramsal

Anh - Ukraina - hypothetical

cách phát âm
a. гіпотетичний, гаданий, здогадний, припустимий

Anh - Hà Lan - hypothetical

cách phát âm
bn. verondersteld

Anh - Hy Lạp - hypothetical

cách phát âm
επίθ. υποθετικός

Anh - Ả Rập - hypothetical

cách phát âm
‏إفتراضي، قائم على الإفتراض‏

Anh - Trung - hypothetical

cách phát âm
(形) 假设的, 假定的

Anh - Trung - hypothetical

cách phát âm
(形) 假設的, 假定的

Anh - Nhật - hypothetical

cách phát âm
(形) 仮説の; 仮定の, 推測の

Anh - Hàn - hypothetical

cách phát âm
형. 가설의 , 가정의


© dictionarist.com