Tây Ban Nha - Anh - incoherente

cách phát âm
adj. incoherent, disjointed

Tây Ban Nha - Pháp - incoherente

cách phát âm
(discurso) discursif; décousu; incohérent

Tây Ban Nha - Đức - incoherente

cách phát âm
a. unzusammenhängend, zusammenhanglos, abgerissen, wirr, zerfahren

Tây Ban Nha - Nga - incoherente

cách phát âm
adj. бессвязный

Tây Ban Nha - Hàn - incoherente

cách phát âm
adj. 조리가 서지 않은


© dictionarist.com