Tiếng Ý - Anh - industria

cách phát âm
n. industry, trade

Tây Ban Nha - Anh - industria

cách phát âm
n. industry, trade

Tiếng Ý - Pháp - industria

cách phát âm
(generale) industrie (f)

Tiếng Ý - Đức - industria

cách phát âm
n. industrie, betriebsamkeit, rührigkeit, gewerbe

Tây Ban Nha - Pháp - industria

cách phát âm
1. (general) industrie (f)
2. (compañía) commerce (m); branche (f); type d'activité

Tây Ban Nha - Đức - industria

cách phát âm
n. industrie, gewerbe, betrieb, unternehmen, fleiß, geschicklichkeit

Tây Ban Nha - Nga - industria

cách phát âm
n. промышленность

Tây Ban Nha - Hàn - industria

cách phát âm
n. 산업


dictionary extension
© dictionarist.com