Anh - Việt - influx

cách phát âm
n. đám đông người, hàng hóa, sự chảy vào, cửa sông

Anh - Anh - influx

cách phát âm
n. flowing in; inflow, inward flow; place where a stream flows into another body of water
n. influx, flowing in, inflow, place where a stream flows into another body of water

Anh - Pháp - influx

cách phát âm
n. affluence; entrée (d'un cours d'eau); courant; invasion

Anh - Đức - influx

cách phát âm
n. Zufluss, Zustrom

Anh - Hindi - influx

cách phát âm
n. प्रवाह, प्रवेश, अंतःप्रवाह, शाखा, तांता

Anh - Indonesia - influx

cách phát âm
n. pemasukan, aliran masuk, arus, gelombang

Anh - Tiếng Ý - influx

cách phát âm
s. affluenza, afflusso; (Geog) confluenza; foce

Anh - Ba Lan - influx

cách phát âm
n. przypływ, dopływ, napływ

Anh - Bồ Đào Nha - influx

cách phát âm
s. influxo, fluxo; corrente

Anh - Rumani - influx

cách phát âm
n. aflux, afluenţă, năvală, gură, vărsare, încasare: încasări

Anh - Nga - influx

cách phát âm
с. впадение, втекание, наплыв

Anh - Tây Ban Nha - influx

cách phát âm
s. influjo

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - influx

cách phát âm
i. içeriye akma, giriş, akış, akın, nehir ağzı

Anh - Ukraina - influx

cách phát âm
n. упадання, приплив, гирло, наплив

Pháp - Anh - influx

cách phát âm
(m) n. influx, flowing in, inflow, place where a stream flows into another body of water

Anh - Hà Lan - influx

cách phát âm
zn. binnenwaardse stroom, stroom; toevloed

Anh - Hy Lạp - influx

cách phát âm
ουσ. εισροή

Anh - Ả Rập - influx

cách phát âm
‏تيار، تدفق، دفق، مصب النهر‏

Anh - Trung - influx

cách phát âm
(名) 流入, 汇聚, 河口

Anh - Trung - influx

cách phát âm
(名) 流入, 彙聚, 河口

Anh - Nhật - influx

cách phát âm
(名) 流入; 殺到; 流れ出たところ

Anh - Hàn - influx

cách phát âm
명. 유입; 흘러들어옴; 강의 합류점


dictionary extension
© dictionarist.com