Tây Ban Nha - Anh - ingeniero

cách phát âm
[ingeniero (m)] n. engineer, person who designs and plans (machinery, roads, etc.)

Tây Ban Nha - Pháp - ingeniero

cách phát âm
(profesión - hombre) ingénieur (m)

Tây Ban Nha - Đức - ingeniero

cách phát âm
n. ingenieur

Tây Ban Nha - Nga - ingeniero

cách phát âm
n. инженер

Tây Ban Nha - Hàn - ingeniero

cách phát âm
n. 기사


dictionary extension
© dictionarist.com