Tiếng Ý - Anh - ingenuo

cách phát âm
adj. ingenuous, naive, artless, guileless, gullible, childlike

Tây Ban Nha - Anh - ingenuo

cách phát âm
adj. ingenuous, naive; simple minded

Tiếng Ý - Pháp - ingenuo

cách phát âm
1. (generale) ingénu
2. (comportamento) d'enfant; innocent; naïf; simple; ingénu

Tiếng Ý - Đức - ingenuo

cách phát âm
n. unschuld
adj. naiv, leichtgläubig, einfältig, unaufgeklärt, schaffen: total geschafft

Tây Ban Nha - Pháp - ingenuo

cách phát âm
1. (general) ingénu
2. (comportamiento) d'enfant; innocent; naïf; simple; ingénu
3. (crédulo) crédule; peu soupçonneux; trop confiant; naïf

Tây Ban Nha - Đức - ingenuo

cách phát âm
a. dumm, treuherzig, offenherzig, arglos, unbefangen, urwüchsig, naiv, unbedarft, einfältig, natürlich, kindlich, unschuldig

Tây Ban Nha - Nga - ingenuo

cách phát âm
adj. наивный

Tây Ban Nha - Hàn - ingenuo

cách phát âm
adj. 솔직한, 소박한


© dictionarist.com