Tây Ban Nha - Anh - inocencia

cách phát âm
n. innocence, naivete

Tây Ban Nha - Pháp - inocencia

cách phát âm
1. (carácter) innocence (f); naïveté (f); simplicité (f)
2. (derecho) innocence (f)

Tây Ban Nha - Đức - inocencia

cách phát âm
n. unschuld, schuldlosigkeit, harmlosigkeit, unbefangenheit, unverdorbenheit, kindlichkeit, naivität

Tây Ban Nha - Nga - inocencia

cách phát âm
n. невинность

Tây Ban Nha - Hàn - inocencia

cách phát âm
n. 무죄, 천진난만함


© dictionarist.com